PROGRAMUL OPERATIONAL – REGIO

Oportunitati de finantare pentru întreprinderi din mediul privat Regio este unul dintre programele finantate din fonduri structurale, care va contribui, alaturi de alte programe cu finantare europeana, la dezvoltarea teritoriala echilibrata a României, în urmatorii ani. Cu un buget de peste 4,4 miliarde € pentru perioada 2007-2013 (aproximativ o cincime din bugetul alocat României), Regio a fost elaborat „de jos în sus”, în sensul ca a pornit de la identificarea nevoilor si a potentialului de dezvoltare existente la nivel local si regional. Regio se implementeaza prin intermediul a sase axe prioritare, fiecare dintre acestea fiind divizate în „domenii majore de interventie”, având alocat un buget propriu:

– axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor poli urbani de crestere (30% din bugetul Regio;

1.1 planuri integrate de dezvoltare urbana – axa prioritara

2 – Îmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale (20,35% din buget);

2.1 reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane, inclusiv constructia si reabilitarea soselelor de centura – axa prioritara

3 – Îmbunatatirea infrastructurii sociale (15% din buget);

3.1 reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate

3.2 reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

3.3 îmbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie în situatii de urgenta

3.4 reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua – axa prioritara

4 – Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local (17% din buget);â

4.1 dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala

4.2 reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati

4.3 sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor – axa prioritara

5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului (15% din buget);

5.1 restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

5.2 crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice

5.3 promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare în scopul cresterii atractivitatii României ca destinatie turistica – axa prioritara

6 – Asistenta tehnica (2,65% din buget);

6.1 sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Regio

6.2 sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind Regio. Cine poate solicita finantare prin Regio?
– autoritatile administratiei publice locale din mediul urban si ale administratiei centrale;
– diversele parteneriate;
– Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara, constituite conform Legii 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
– furnizorii de servicii sociale acreditati conform legii;
– universitatile de stat;
– institutiile publice furnizoare de servicii de formare profesionala continua;
– societatile comerciale;
– camerele de comert;
– microîntreprinderile în domeniul productiei si/sau serviciilor si/sau constructiilor;
– organizatiile neguvernamentale;
– IMM-urile din domeniul turismului.

Institutii si link-uri utile Pentru detalii privind domeniile pentru care întreprinderile pot primi finantare, modul de pregatire, elaborare si depunere a proiectelor de finantare, evaluarea proiectelor si implementarea acestora, puteti accesa:

– Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional – Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, strada Apolodor nr. 17, Bucuresti, sector 5, telefon 0372 111 409, e-mail info@mdlpl.ro, website www.inforegio.ro sau www.mdlpl.ro

– Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, calea Victoriei nr. 152, Bucuresti, sector 1, telefon 021 202 5109, e-mail comunicare@minind.ro, website www.mimmctpl.ro

– Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale – Ministerul Finantelor Publice, bulevardul Mircea Voda nr. 44, Bucuresti, sector 3, telefon 021 302 5200, fax 021 302 5264, e-mail fonduri.ue@mfinante.ro, website www.fonduri-ue.ro

– Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia, strada 1 Decembrie nr. 1, Calarasi, cod 910019, telefoane 0242 331 769, 0728 026 708, e-mail office@adrmuntenia.ro, website www.adrmuntenia.ro